Športový krúžok

Účastníci pohybovo-športového krúžku sa pravidelne stretávajú podľa možností a aktuálneho počasia najmä vonku na prírodnom futbalovom ihrisku v Zaježovej každú stredu a piatok.

Tu majú možnosť rozvíjať svoje pohybové a športové schopnosti. Pomocou zábavných cvičení môžu rozvíjať a zlepšovať najmä svoje motorické vlastnosti, udržiavať svoje telo zdravé a mať radosť z pohybu. Môžu sa tiež naučiť hrať futbal, prípadne svoje schopnosti v ňom vylepšovať (ovládanie lopty, rozvoj obratnosti, rýchlosti, sily, koordinácie a pod.)

V zimných mesiacoch sa pravidelne stretávajú na prírodnom ľade (na rybníku pri Pliešovciach), kde si rozvíjajú svoje korčuliarske schopnosti (zlepšovanie korčuliarskej obratnosti, techniky, rýchlosti a pod.) a hokejové zručnosti (ovládanie puku, práca s hokejkou, apod.)

Výsledkom stretnutí účastníkov pohybového krúžku je najmä udržiavanie pevného zdravia a dobrej nálady:) a zdokonaľovanie pohybových a športových zručností účastníkov.

Pridajte sa k nám.

Viac info: Andrej