Digitálny krúžok

Na digitálnom krúžku sme sa venovali pixalácií, storyboadrom, kompozícií obrazu a práci s kamerou a dronom.

V menších skupinách sme tvorili príbehy, ktoré deti pomocou filmovej reči premieňali na video. Deti v medzigeneračnom digitálnom krúžku natáčali štúdiové interview, animovaný príbeh Myši a animovanú hru Domino.

Dronom individuálne natáčali a fotili okolie Zaježovej a miestne Fašiangy. Teoretické vedomosti získavali hravou formou pomocou malých cvičení, úloh a výziev.

Okrem základných kompetencií v ovládaní videotechniky si osvojili prácu s príbehom a získali základy tvorby filmovej reči. V prvej fáze sme sa zameriavali prevažne na produkčnú časť videotvorby, v nasledujúcich mesiacoch nás čaká postprodukcia a proces finalizácie videí.

Viac info o krúžku.