Perkusie Workshop v ZŠ Kriváň

Piatkový čas obeda dňa 21.1. naplnil telocvičňu ZŠ v Kriváni zvuk bubnov. Skupiny boli väčšie, a teda aj komunikácia bola o čosi náročnejšia, no za asistencie pani učiteľky sme to napokon úspešne zvládli.

Žiaci nemali až tak záujem počúvať (veď predsa – piatok), no mali záujem hrať,a to napokon stačilo. Prešli sme vysvetlením základov, potom jednotlivých úderov, a nakoniec sme postupne vytvorili rytmus ktorý znel a žiaci medzi sebou spolupracovali.

Tí čo mali bubon - hrali, tí čo nie - tlieskali. Veľmi príjemným prekvapením bolo niekoľko siedmakov, ktorí prirodzene hrali aj iné rytmy ako bolo očakávané, čo svedčí o talente, no zároveň skúsenostiach s inými hudobnými nástrojmi ako sa neskôr ukázalo.

No a čo dodať na záver týždňa? Škole ďakujeme za ústretovosť, a niekoľko fotiek nahráme do galérie. (ostatné nájdete u vyučujúcich.)