Perkusie Workshop v ZŠ Pliešovce

Dňa 13.1. sme v rámci projektu Zaježovňa – klub pre mladých, navštívili ZŠ Pliešovce, kde sme predstavili workshop perkusií pre žiakov 7. 8. a 9-teho ročníka.

Cieľom workshopu bolo vyskúšať si rytmické hudobné nástroje ako djembe, cajon a darbuku, osvojiť si základné údery (bass, tone, slap) a naučiť sa jednoduché rytmy a ich obmeny. Zároveň sa žiaci mali možnosť zapísať do krúžku perkusií.

Workshop v ZŠ Pliešovce sa uskutočnil pod dozorom skúseného hudobníka a lektora Lukáša Koncza, ktorý na Zaježovej vedie spomínaný krúžok. Žiaci boli počas wokshopu v ZŠ Pliešovce rozdelení do menších skupín (10-15 žiakov) pre lepšiu organizáciu a rýchlejšie osvojenie si nových zručností.

Workshop začal predstavením sa, predstavením jednotlivých hudobných nástrojov (z čoho sú vyrobené, z akej krajiny pochádzajú) a krátkou teóriou hrania na perkusie. Zároveň bolo s deťmi diskutované či hrajú na nejaký hudobný nástroj, tancujú alebo spievajú, a akú hudbu majú radi, a tá im následne bola na niektorom z bubnov predvedená.

Potom sa medzi ne jednotlivé bubny rozdelili, a postupným predvedeným a vyskúšaním jednotlivých úderov už hrali samostatný rytmus. Zároveň sa postupne vyčlenila druhá menšia skupina ktorá hrala inú pasáž súbežne so zvyškom triedy kde potom lektor pridal ešte sólo.

Žiaci mali takto možnosť zažiť ako sa tvoria rytmy jednotlivo, ale ako fungujú aj ako celok. Pri každej jednej skupine bola dobrá a uvoľnená atmosféra, žiaci spolupracovali a boli nadšení.

Našlo sa pár jednotlivcov ktorým sa do toho až tak nechcelo no napokon aj tí dopĺňali bubnovanie tlieskaním na prvú dobu, takže výsledok bol veľmi pozitívny. Niekoľkých dokonca zaujímalo kde je na Slovensku možné jednotlivé perkusie si zakúpiť.

Workshop hodnotíme veľmi pozitívne a ďakujeme vedeniu ZŠ Pliešovce a pedagogickému tímu za spoluprácu.