Učíme sa jazyky

V Zaježovni sme rozbehli dva krúžky cudzích jazykov: anglický jazyk - mierne pokročilí a španielsky jazyk - začiatočníci.

Krúžky sa konajú raz do týždňa. Skupinka angličtinárov sa stretávame v komunitnom dome, kde je dostatok priestoru a pri vyhriatej piecke; skupinka španielčinárov sa stretávame u mňa doma v kuchyni.

Obe skupinky sú zmiešané: chodia tam dospelí, ale aj deti, čo je pre mňa ako učiteľa niekedy výzvou, ale o to zábavnejšie :o)

Dospeláci angličtinári sa chcú predovšetkým zdokoknaliť v konverzácii a s deťmi sa venujeme gramatike a domácim úlohám, ktoré potrebujú pre školu. Za pomoci rôznych materiálov z kníh alebo z internetu sa zdokonaľujeme v gramatike, rozširujeme si slovnú zásobu a nachádzame témy pre konverzáciu. Snažíme sa rozprávať výlučne po anglicky, keď sa dá.

Španielčina je teraz populárna aj vďaka vplyvu Južnej Ameriky - cestovnie, hudba, filmy, atď. Veľa ľudí sa túto reč učí pre radosť, preto my sa učíme veľa fráz a viet, ktoré sa týkaju každodenného života a našich záujmov, aby motivácia neklesala.

Snažím sa používať aj nové a zábavné spôsoby výuky. Používame kartičky so slovíčkami, obrázky, knihy zo skutočného života, texty z internetu, gramatické hry a iné. Veľa sa inšpirujem videami z YouTube, kde sú úžasné tipy pre výučbu.

Som vďačná za túto príležitosť a učím sa s mojimi žiakmi.

Ďakujem.