Perkusie workshop

Začneme od úplných základov a uvidíme kam to až spoločne dotiahneme.

Čo kurz prináša?

Spolu sa naučíme základy rytmiky a zároveň budeme mať možnosť vyskúšať si niekoľko typov rôznych perkusíí, aby sme si vedeli vybrať nástroj ktorý nás najviac zaujme, resp. najviac nám vyhovuje.

Začneme od úplných základov a priebežne uvidíme kam to až spoločne dotiahneme. Skúsenosti a vlastné perkusie sú vítané, nie sú však vôbec podmienkou. Doum ta ka ta priatelia!


Základný rytmus je tlkot srdca

Lukáš žije na Zaježovej už vyše osem rokov no už dlho predtým než tu žil sa pravidelne zúčastňoval rôznych bubnovačiek a workshopov afrických tancov na festivale na sekierskych lúkach. K perkusiám (bongo, djembe) sa prvý krát dostal ešte v časoch strednej školy a táto vášeň u neho nielen pretrváva, ale stále rastie. Až s výnimkou posledných rokov, veľkú časť života strávil v práci v kolektíve a s ľuďmi, a má ukončené bakalárske vzdelanie v oblasti učiteľstva, ktoré v poslednej dobe nepriamo využíva práve vedením workshopov a súkromnej výuke hrania na rôzne nástroje. Týmto kurzom chce odovzdať základy rytmiky na rôznych perkusiách (ako djembe, bongo, doumbek, darbuka, cajon a pod.) ktoré sú ďalej univerzálne a širokospektrálne použiteľné v akejkoľvek hudobnej forme.

Lukáš Koncz


Kontaktujte lektora

E-mail