Lezecký krúžok - Bouldering

Príď si vyskúšať lezenie v bezpečnom prostredí pod vedením skúsených inštruktorov. Nie sú potrebné žiadne skúsenosti.

Čo kurz prináša?

Lezecký krúžok je zameraný na lezenie formou cvikov, zábavy a hier. Je určený pre mladých ľudí, ktorí chcú lezenie poňať ako záľubu.
Na kurze sa budete môcť naučiť základy lezenia, istenia, či zdokonaliť sa už v nadobudnutých lezeckých zručnostiach. V prípade záujmu, môžme spolu skúsiť aj športové lezenie na skaly.

Všetci vítaní.


Najväčšia stena, na ktorú sa musíte vyšplhať, je tá, ktorú si postavíte vo svojej mysli

Eponine je z Belgicka a žije na Zaježovej už takmer 6 rokov. V Belgicku bola skautským vedúcim niekoľko rokov, čo jej pomohlo získať organizačné, komunikačné a tímové pracovné schopnosti. Má tiež dlhoročné skúsenosti práce s mládežou z rôznych kultúr. V posledných rokoch sa zúčastnila na organizácii niekoľkých mládežníckych výmen.

Eponine Sels


Skúsenosti

V Zaježovni sa učíme hlavne zážitkovou
formou a to získavaním skúsenosti a zapájaním sa priamo do procesu výroby, či pracovaním na rôznych projektoch.

Vedomosti

Získavanie vedomostí nikdy nebolo ľahšie. Už žiadne sedenie v lavici, či bifľovanie sa. Poďme sa učiť inak.

Prax

Prax je samozrejmá súčasť trávenia času v Zaježovni. Špinavé ruky, plná hlava nápadov, rytmus v tele, či obité kolená nie sú výnimkou.

Tento projekt bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Programy pre mládež na roky 2014 - 2021, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.