Perkusie Workshop v ZŠ Vígľaš

Chladné januárové ráno a dobrá poľadovica neodradila zabubnovať si ani žiakov a ani nás. Začali sme hneď prvou hodinou a postup a obsah výuky bol identický ako v ZŠ Pliešovciach. Viac sa totiž do vyučovacej hodiny veľmi ani nezmestí.

Čo však bolo milým prekvapením, bol počet žiakov, ktorý sa v ZŠ Vígľaš venuje hre na hudobné nástroje (dokonca aj hre na violu či heligonku). Čo však bolo ešte milším prekvapením pre mňa bol záujem mladých ľudí o perkusie, a to hneď od začiatku. Žiaci sa vôbec nehanbili pýtať, nehanbili sa hovoriť a už vôbec nie rozdeliť si medzi seba hudobné nástroje. Dokonca padlo aj veľmi nečakané gesto a to: „Nech si dievčatá vyberú prvé“ - a takáto galantnosť sa veru hocikde nevidí!

A čo nasledovalo? 7. ročník bol veľmi dobrý a zvládol všetko čo sa očakávalo. 8. ročník so sebou priniesol veľmi dobrú náladu a disciplínu a ku koncu hodiny hrali všetci spolu, akoby to pre nich nebolo nič nové. A to na začiatku hodiny veľká väčšina z nich, tieto hudobné nástroje vôbec nepoznala.

Ale deviataci zdvihli laťku ešte o čosi vyššie! Tí nielenže zvládli všetky údery bez problémov, ale mali tendenciu hrať v podstatne rýchlejšom tempe ako bolo od nich očakávané, všetci spolu, akoby to bola kapelová skúška, a hlavne nemali problém s rôznymi variáciami, či obmenami, čo už prekvapilo aj mňa.

Veľký záujem o hru na perkusie bol aj so strany učiteľského zboru a pani riaditeľky. Čosi sa šepká aj o možnosti otvorenia krúžku priamo v ZŠ Vígľaš. Čo z toho bude? Uvidíme.

Každopádne ďakujeme, toto bol jednoznačne vzájomne obohacujúci zážitok :)

Lukáš Koncz
Lektor Perkusií