Galéria

Veríme v rovnosť. Veríme, že nemusíme čakať, kým budeme starí, aby sme niečo zmenili. Vďaka práci s mládežou dokážeme zlepšiť našu budúcnosť, budúcnosť našich detí a tak aj budúcnosť našej planéty.

Keramická dílna je otevřena pro všechny po předchozí rezervaci každou středu od 15-18h v prostorech Zaježovna v budově MNV - naproti obchodu jednota...

 

Účastníci pohybovo-športového krúžku sa pravidelne stretávajú podľa možností a aktuálneho počasia najmä vonku na prírodnom futbalovom ihrisku ...

 

V rámci projektov Zaježovňa a Wear.the.street sa v nedeľu 20. februára uskutočnil v Zaježovej celodenný workshop pre mladých výtvarníkov...

 

Zaježovňácky fotokrúžok prebieha každý pondelok poobede. Skupinka účastníkov sa zatiaľ stretáva buď vo fotoateliéri v komunitnom centre...

 

Po viacerých komplíkáciách no veľkej ústretovosti zo strany pani riaditeľky a jej zástupkyne sa nám podarilo vo Zvolenskej Slatine zorganizovať bubnovačku...

 

Ďalšie mrazivé ráno, utorok dňa 25.1. tentokrát doplnené aj o nepresnosti gps navigácie svedčili o zlom začiatku, no o to lepší bol koniec, ale o tom ...

 

Dňa 24.1. sme si s deťmi a mládežou urobili lyžiarsky výlet do lyžiarského strediska Látky, aby sme si osvojili lyžiarske a snowboardovské zručnosti...

 

Piatkový čas obeda dňa 21.1. naplnil telocvičňu ZŠ v Kriváni zvuk bubnov. Skupiny boli väčšie...

 

V jednu krásnu slnečnú nedeľu dňa 16.1. sme v rámci Zaježovne – klub pre mladých, zorganizovali novoročný hokejový turnaj pre malých aj veľkých.

 

Dňa 13.1. sme v rámci projektu Zaježovňa – klub pre mladých, navštívili ZŠ Pliešovce, kde sme predstavili workshop perkusií pre žiakov 7. 8. a 9-teho ročníka.

 

Chladné januárové ráno a dobrá poľadovica neodradila zabubnovať si ani žiakov a ani nás. Dňa 18.1. sme začali hneď prvou hodinou a postup a obsah výuky bol ...

 

V rámci projektov Zaježovňa a Wear.the.Street sa uskutočnil celodenný workshop pre mladých umelcov a lektorov Zaježovne.

 

Naše ciele

Hlavným cieľom Zaježovne je zlepšiť vzťahy medzi mladými ľuďmi v Zaježovej, ako aj vzťahy mladých ľudí s komunitou a jej okolím. 

Posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti a zvýšiť ich kompetencie pri príprave na ich spoločenský a pracovný život.

Naša vízia

Deti a mládež uvádzame do SVETA OBJAVU a rozmanitosti, ktoré podporuje učenie prostredníctvom zábavných a praktických metód.

Chceme osloviť a zapojiť hlavne tých mladých ľudí, ktorí nemajú prístup k možnostiam osobného rozvoja.   


Naša misia

Poskytnúť bezpečné, inšpiratívne a ZÁBAVNÉ prostredie, v ktorom budú môcť deti a mládež prosperovať a rozvíjať sa.  Dať príležitosť každému zapojiť sa, bez ohľadu na príjem rodiny, kultúry, či presvedčenia.

Začať a rozšíriť počet ponúkaných aktivít dostupným deťom a mladým ľuďom (ak je k dispozícii vhodný fyzický priestor).