Vzdelávanie otvára myseľ

Hlavným cieľom Zaježovne je posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti a zvýšiť ich kompetencie pri príprave na ich spoločenský a pracovný život.