Emočná Inteligencia

Deti neprichádzajú na svet so znalosťou toho, čo sú emócie, ani ako ich používať o nič viac než si zaviazať šnúrky na topánkach.

Čo kurz prináša?

Naučíte sa mená emócií, vytrénujete si emočnú odolnosť, naučíte sa stretávať so svojimi skutočnými emóciami a techniky ako ich zvládať tak, aby vás neovládli, neublížili vám, či iným okolo vás.


Radosť je, keď cítime, že žijeme, a môžeme to vyjadriť.

MGR.et MGR. ZUZANA HAZUCHOVÁ
Vyštudovaná pedagogička a právnička sa viac ako 10 rokov venuje rodičom, deťom a mládeži a tvorbe sebarozvojových programov ako aj vzdelávaniu v korporátnej oblasti.

Venuje sa emočnej inteligencii, vzťahom, sebaurčeniu a sebauvedomovaniu cez pohyb, tanec, muzikoterapiu ako aj vymedzeniu praktického právneho rámca na naplnenie cieľa post kovidovej intergrácie mládeže. Viedla zaujímavé tréningy ako komunikácia s pacientom pre lekárov a preškolenie zdravotníckeho personálu v Martinskej fakultnej nemocnici či komunikačné zručnosti a príprava na pohovor.
MVDr.RENÉ BARVIRČÁK
Senior Trainer / Business Consultant / Master of Martial Art
René je špecialistom na Emocionálnu inteligenciu a Psychickú odolnosť. Jeho prístup k vzdelávacím tréningom je originálny a jedinečný, materiály a metodológia sú neustále zlepšované a aktualizované podľa najnovších poznatkov z oblasti rozvoja ľudských zdrojov, neurovedy, psychológie a NLP.

Viac než 20 rokov študuje bojové umenia, špeciálne Wing Tsun, v ktorom je držiteľom majstrovského stupňa. Založil Akadémiu vzdelávania bojových umení a vytvoril originálny koncept vzdelávania, ktorý je založený na unikátnom spojení interaktívneho školenia a špeciálnych pohybových a mentálnych cvičení.
Spolupracuje s nadnárodnými spoločnosťami ako Siemens, Novartis, TEVA, SISME, OVB, Amgen, Casino Olympic, Partners Group, Hikma, DPD ale aj so štátnymi inštitúciami ako ŠUKL, MPSVaR, Ministerstvo obrany, SOZA, Ministerstvo kultúry, UPSVR a iné.

Zuzana Hazuchová a René Barvirčák