Otvorená grafická dielňa

Je miesto, kde môžu mladí ľudia pracovať na vlastných projektoch, rozvíjať nápady a stretávať sa s ostatnými.

Čo kurz prináša?

Radi by sme vytvorili provokujúce moderné a súčasné umenie a budeme radi, ak sa k nám pripojíte pri skúmaní umenia, nápadov a problémov našej doby.

Môžete prísť so svojím nápadom, pomôžeme vám ho rozvinúť do umeleckého projektu, spoločne nájdeme zodpovedajúcu techniku. Môžeme tiež vytvárať od nuly! Skicáre, akékoľvek techniky, umelecké spoločenské a terénne aktivity.
Naším cieľom je byť prístupným miestom, kde sú vítané kultúrne a umelecké rozmanitosti.

V ateliéri sa budú konať hodiny grafického umenia pre mládež ako príležitosť zoznámiť sa s rôznymi grafickými technikami. Pod dohľadom výtvarníka - vedúceho učiteľa sa účastníci dozvedia tajomstvá grafickej dielne: o materiáloch a nástrojoch, budú tlačiť svoje diela v reliéfnych a hĺbkotlačových technikách: linoryt, monotyp, suchá ihla.

Vo veselej a priateľskej atmosfére budú mať účastníci možnosť rozvíjať svoju predstavivosť a výtvarné schopnosti prostredníctvom kreatívnych experimentov. Mladí ľudia budú mať príležitosť naučiť sa pravidlá vytvárania plagátov, letákov, obalov na zošity, kníh a dekoratívnej grafiky. Potlačíme aj oblečenie, tašky a vankúše! Na konci plánovaných tried, budeme organizovať výstavu prác účastníkov.

Nie sú potrebné žiadne skúsenosti, ani materiály. Všetci vítaní!  Umenie je komunikácia

Lidia žije v Zaježovej takmer 3 roky, má viac ako 10 ročné pracovné skúsenosti s mládežou. Pracovala v mládežníckych táboroch ako lektor umenia, viedla rôzne mimoškolské umelecké kurzy a učila na medzinárodných školách. Má skúsenosti s výučbou rôznorodej skupiny študentov základných a stredných škôl. Vypracovala vysoko efektívne vyučovacie a inštruktážne techniky, ktorými vzdeláva študentov zábavnou formou a učí ich oceniť umenie, podporuje tvorivosť a samostatnosť. Pracuje s rôznymi umeleckými a remeselnými médiami vrátane všetkých druhov maľby na vode, sochárstva, grafiky, fotografie, plstenia, tkania, skicovania alebo remeselnej výroby s recyklovateľnými materiálmi. Verí v zmysel inkluzívneho a rovného vzdelávanie.

Mgr.art. Lidia Chmielewska


Kontaktujte lektora